Available Files

No files uploaded.

admin Discussion started by admin 3 years ago
Da følger du denne bruksanvisningen:

Hvis du ønsker å legge en ytterligere bruker til Tesla-mobilappen din, med vedkommendes unike innloggingsdetaljer, skal du først opprette en Tesla-konto i vedkommendes navn. Send deretter en e-post til [email protected] med følgende informasjon:
Komplett understellsnummer til bilen

Fornavn og etternavn til bruker

Vedkommendes Tesla-registrerte e-postadresse

Vedkommendes telefonnummer

Vedkommendes postadresse

Brukeren mottar en e-post for å bekrefte tilgangen. Dette kan ta opptil 3–5 virkedager. Vær oppmerksom på at dette vil gi ekstra brukertilgang bare til Tesla-mobilappen, og gi vedkommende tillatelse til å overvåke og kontrollere bilen.